Aanpassing minimumloon 1 januari 2021: geen aanpassing CAO Salarisschaal

Op 1 januari 2021 wordt het wettelijk minimumloon verhoogd. Dit leidt echter niet tot een aanpassing van de desbetreffende bedragen in de CAO Salarisschaal aangezien de bedragen uit de CAO-schaal al hoger liggen dan de wettelijke minima. Om dezelfde reden was er geen aanpassing van de CAO-schaal bij de vorige verhoging van het wettelijke minimumloon op 1 juli 2020.

Aanpassing minimumloon 1 januari 2021: geen aanpassing CAO Salarisschaal|Vereniging Werkgevers Technische Grooth

Gepubliceerd op: