​WTG-modeldocumenten geactualiseerd

Alle WTG-modeldocumenten zijn geactualiseerd naar de stand van zaken in februari 2021 en als Word-document te downloaden van onze website (onder Documenten/WTG Modeldocumenten). Er zijn voor u als lid uiteraard geen kosten aan verbonden. De modeldocumenten zijn exclusief door deskundige juristen voor onze leden opgesteld. 

Hieronder ziet u de complete lijst:

Algemene voorwaarden

 • Algemene Inkoopvoorwaarden
 • Algemene Leveringsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

 • Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd
 • Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd
 • Leerovereenkomst
 • Managementovereenkomst
 • Opdrachtovereenkomst
 • Oproepovereenkomst min-max
 • Oproepkracht bijlage brief aanbod vaste arbeidsomvang
 • Thuiswerkovereenkomst
 • Stageovereenkomst
 • Studieovereenkomst
 • Huishoudelijk Reglement
 • Huis. Regl. - bijlage Gedragscode internet/e-mail
 • Huis. Regl. - bijlage Gedragsregels social media
 • Privacyreglement tbv werknemers
 • Aanzegging ontslag op staande voet
 • Aanzegbrief
 • Aanzegging opzegging na UWV-toestemming
 • Aanzegging opzegging AOW-leeftijd
 • Sociaal plan

Kosten: Voor leden van WTG: alle documenten geheel gratis! Alle modeldocumenten zijn als Word te downloaden via het WTG Dashboard

Andere modeldocumenten:WTG beschikt ook over talloze modeldocumenten op andere rechtsgebieden en waar de leden eveneens kosteloos gebruik van kunnen maken (denk aan een huurovereenkomst of aansprakelijkheidsstelling, enz.). Indien u op zoek bent naar een dergelijk modeldocument, kunt u dit informeren en indien beschikbaar opvragen bij het WTG secretariaat.


​WTG-modeldocumenten geactualiseerd|Vereniging Werkgevers Technische Grooth

Gepubliceerd op: