Nieuwe CAO Salarisschaal van 1 juli 2022

Per 1 juli 2022 vindt er een CAO-verhoging plaats van 1% waardoor de CAO Salarisschaal wordt aangepast. Per 1 juli 2022 geldt er een CAO-verhoging van 1%. Hierdoor geldt er een nieuwe CAO-salarisschaal vanaf diezelfde datum. U kunt de nieuwe salarisschaal downloaden van onze website. De schaal staat ook op bladzijde 42 van de nieuwste versie van het CAO-boekje van 1 juli 2022.

Overigens geldt de 1%-loonstijging ook voor de daadwerkelijk betaalde salarissen van de medewerkers. 

Nieuwe CAO Salarisschaal van 1 juli 2022|Vereniging Werkgevers Technische Grooth

Gepubliceerd op: