Nieuwe CAO Salarisschaal van 1 oktober 2020

Per 1 oktober 2020 vindt er een CAO-verhoging plaats van 2% waardoor de CAO Salarisschaal wordt aangepast. U kunt de nieuwe salarisschaal downloaden van onze website. De nieuwe schaal is tevens te vinden op bladzijde 42 van de CAO. Overigens geldt de 2%-loonstijging ook voor de daadwerkelijk betaalde salarissen van de medewerkers. 

Nieuwe CAO Salarisschaal van 1 oktober 2020|Vereniging Werkgevers Technische Grooth

Gepubliceerd op: