Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid vervangt Wtv-regeling

De Werktijdverkorting is op 17 maart 2020 met onmiddellijke ingang geschrapt. Er komt een nieuwe regeling, die de NOW (Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid) heet.

De uitgangspunten die nu bekend zijn:

 • U betaalt het loon van uw medewerkers “gewoon” door;
 • Als u vanaf 1 maart 2020 meer dan 20% omzetverlies hebt, dan komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming die afhangt van de daling;
 • Op dit moment worden de volgende voorbeelden gegeven:
  • Als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever
  • Als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever
  • Als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
 • Van die tegemoetkoming wordt 80% verstrekt op basis van voorschot. Later wordt berekend op welk bedrag u daarna nog recht hebt;
 • De NOW geldt ook voor oproepkrachten en andere flexibele medewerkers;
 • De NOW heeft niets te maken met WW en heeft geen invloed op opgebouwde rechten van medewerkers;
 • U mag uw medewerkers gedurende de NOW periode niet ontslaan op economische gronden;
 • Contracten die aflopen, hoeft u niet te verlengen;

Al een aanvraag ingediend? Dan zijn er drie mogelijkheden:

 • U hebt een vergunning gekregen? Dan wordt deze volgens de “oude” regeling afgehandeld;
 • Uw aanvraag is afgewezen? U kunt op basis van de nieuwe regeling opnieuw een aanvraag indienen;
 • Uw aanvraag is nog niet behandeld? De aanvraag valt onder de NOW en u wordt in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen.

Lees verder op:https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/noodfonds-overbrugging-werkgelegenheid-now.aspx https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid vervangt Wtv-regeling|Vereniging Werkgevers Technische Grooth

Gepubliceerd op: