Ook de Technische Groothandel steeds meer geraakt door de coronacrisis

De gevolgen van de coronacrisis zijn meer en meer voelbaar binnen de Technische Groothandel. Dit blijkt uit een uitgebreide enquête die WTG begin deze maand onder haar leden heeft gehouden. De Technische Groothandel is een sector met ruim 1.600 technische groothandels en meer dan 40.000 medewerkers. De crisis treft de omzet, de werkgelegenheid en de gezondheid van de medewerkers zelf. Positief is dat er duidelijk sprake is van onderlinge solidariteit bij werkgevers en werknemers in de ondernemingen.

Vrijwel alle leden van WTG ervaren de gevolgen van de coronacrisis en deze gevolgen zijn uiteraard in het algemeen negatief. Zo is de omzet bij 4 op de 10 leden direct na het uitbreken van de crisis gedaald en de verwachting is dat deze daling momenteel bij 70% van de leden het geval is. Van omzetstijgingen is nauwelijks nog sprake. Een zelfde beeld is te zien bij de orderportefeuilles van de leden. Een aantal leden verwacht in de komende maanden liquiditeitsproblemen te krijgen.

Een op de vijf bedrijven heeft nu al te maken met verlies aan werkgelegenheid en dit zal in de komende maanden stijgen naar 30%, zo is de verwachting. Vrijwel nergens neemt de werkgelegenheid nog toe. Het ziekteverzuim is sinds de coronacrisis bij een derde van de bedrijven toegenomen.  Een kwart van de leden heeft te maken met medewerkers die getroffen zijn door het coronavirus.

Bijna alle ondernemingen hebben direct maatregelen getroffen naar aanleiding van de coronacrisis, vooral op het gebied van hygiëne en thuiswerken. Een derde van de bedrijven heeft direct de NOW-regeling aangevraagd en meer dan een kwart heeft om bijzonder uitstel van belastingen gevraagd.

Opvallend en positief is dat een ruime meerderheid van de medewerkers bereid is mee te denken en mee te werken aan oplossingen voor de onderneming. Er is bij de leden sprake van een grote saamhorigheid om als werkgever en werknemer in gezamenlijkheid deze crisis het hoofd te bieden. 

Voor meer informatie over het bovenstaande kunt u contact opnemen met WTG.

Ook de Technische Groothandel steeds meer geraakt door de coronacrisis|Vereniging Werkgevers Technische Grooth

Gepubliceerd op: