Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Opfrisbeurt voor de CAO-tekst: leesbaarder en logischer

Elk jaar bereiken we een akkoord over een nieuwe cao. En elk jaar voegen we hieraan weer nieuwe hoofdstukken toe. Maar… dat bevordert de leesbaarheid van het document natuurlijk niet. Mede op het verzoek van de WTG-leden halen we daarom de stofkam door onze cao.

Een van de kartrekkers van dit project is Bart van Dam van werknemers- en werkgeversvereniging RMU. Hij vertelt: “Je leest een cao niet voor je plezier, want het is nou eenmaal taaie kost. Maar het moet wél een tekst zijn die elke lezer begrijpt. Op dat vlak vonden we het tijd voor een verbeterslag.”

Wollige wirwar
Veel werkgevers en medewerkers hopen al langer op een tekstuele opfrisbeurt van onze cao. “En dat snap ik heel goed”, aldus Bart. “De huidige cao is een wirwar van aan elkaar geplakte passages en veel wollig taalgebruik. Ook ontstond soms verwarring omdat passages multi-interpretabel waren. Dat wil je natuurlijk niet. Een goed geschreven cao roept bij de lezers in principe geen vragen meer op.”

Meer kleur
Samen met de WTG-secretaris pakte Bart dit voorjaar de handschoen op. “Eerst hebben we een aantal tekstbureaus aangeschreven om ons te helpen aan een moderne cao. Niet alleen qua taalgebruik, maar ook qua look and feel. Zo krijgt de nieuwe cao letterlijk en figuurlijk meer kleur.”

Prettiger lezen
Loo van Eck kwam als beste tekstbureau uit de bus en heeft de huidige cao helemaal herschreven. Bart: “De tekst is flink op zijn kop gezet. Overbodige teksten zijn geschrapt, de volgorde is veranderd en de hoofdstukken zijn compacter en hebben een eigen inhoudsopgave. Dat maakt alles veel overzichtelijker en de opbouw is nu logischer. Kortom: de cao is nu veel prettiger om te lezen.”

Digitaal
Sinds enkele jaren verschijnt de cao niet meer in papieren vorm. “Het wordt wederom een PDF-document”, aldus Bart. “Digitaal dus, met linkjes die bijvoorbeeld verwijzen naar wetgeving. Dat scheelt een boel ruimte en komt de leesbaarheid ten goede.”

Nu de tekstschrijvers van Loo van Eck hun taak bijna hebben volbracht, is het de beurt aan de CAO-delegaties om alles te controleren. Om het geheel daarna tot in detail te laten controleren door juristen, vertelt Bart. “Dat is belangrijk, want alles wat in de oude cao stond, moet natuurlijk geborgd blijven.”

Nieuwe jas
Het doel is om de nieuwe cao – die waarschijnlijk dit najaar afgesloten wordt – meteen in haar nieuwe jas te presenteren. Bart is blij en verrast over het resultaat tot nu toe. “Het blijft natuurlijk een beetje een saai document. Maar het ziet er nu stukken aantrekkelijker uit dan voorheen. En veel belangrijker: iedereen die het leest, begrijpt wat er staat. Want dáár gaat het om.”

Opfrisbeurt voor de CAO-tekst: leesbaarder en logischer|Vereniging Werkgevers Technische Groothandel

Gepubliceerd op: