Overlijden en bijzonder verlof

De CAO volgt de Wet arbeid en zorg voor het verlof bij overlijden. Zie artikel 43 lid 1 sub e CAO Technische Groothandel en artikel 4:1 Wazorg. Het onderwerp is verder toegelicht in Bijlage 3-B (blz. 49) van de CAO onder 5. Calamiteitenverlof en kort verzuimverlof: zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden. Kort gezegd krijgt men de dag van overlijden en de dag van de begrafenis/crematie mits deze dagen op een normale werkdag van de werknemer vallen. De tussenliggende dagen krijgt men dus niet vrij. Wel kan de werkgever hier in positieve zin van afwijken maar let op precedentwerking en gelijke behandeling!

Op onze website hebben wij een uitgebreide toelichting met voorbeelden voor de leden gepubliceerd.

Overlijden en bijzonder verlof|Vereniging Werkgevers Technische Grooth

Gepubliceerd op: