Start DigiC-traject in de Technische Groothandel

Werkgeversorganisatie WTG en vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie zitten in november met elkaar aan tafel voor de onderhandelingen over de nieuwe cao. 

Het nieuwe cao-traject verloopt dit jaar iets anders dan voorgaande jaren. WTG en De Unie doorlopen samen een DigiC-proces om tot een nieuwe cao te komen. Vakbonden FNV en CNV Vakmensen zullen hier niet aan deelnemen en volgen hun eigen traject in aanloop naar de onderhandelingen. 

DigiC is een methode die alle medewerkers en werkgevers wil betrekken bij de vorming van hun arbeidsvoorwaarden. Dat gebeurt door overleg, dialoog in panelgesprekken én een brede enquête waardoor het mogelijk is om de stem van alle medewerkers te horen. Er worden panelgesprekken georganiseerd voor werkgevers en voor medewerkers. Zo hebben de partijen al voorafgaand aan de start van de onderhandelingen een goed beeld gekregen van de wensen en behoeften van werkgevers en medewerkers over de arbeidsvoorwaarden.  

In juli ontvangen werkgevers en medewerkers de planning van het DigiC-traject en de informatie over het deelnemen aan de panelgesprekken. Deze gesprekken vinden eind augustus / september 2022 plaats. 

WTG heeft een speciale DigiC-pagina waarop u de planning, documentatie en de activiteiten voortdurend kunt raadplegen.

     

Willem van Meurs                        Jan Admiraal
Voorzitter                                       BestuurderStart DigiC-traject in de Technische Groothandel|Vereniging Werkgevers Technische Grooth

Gepubliceerd op: