Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

WTG doet ultiem bod in CAO-overleg, vakbonden blijven bovengemiddelde eisen stellen

Heden 14 november 2022 heeft de CAO-delegatie van WTG voor de tweede keer met de vakbonden onderhandeld over de nieuwe CAO. Het overleg heeft wederom in een goede sfeer plaatsgevonden. 

In het overleg heeft WTG een nieuw bod gedaan in een ultieme poging om tot een nieuwe CAO te komen. Dit bod ligt al boven hetgeen landelijk gebeurt. Toch blijven de vakbonden nog hogere eisen stellen.

Hernieuwd CAO-voorstel WTG
In het overleg is allereerst het verruimde bod van WTG van 7 november jl. (zie ons nieuwsbericht van die datum) aan de orde gekomen. Dit bod is vandaag door de vakbonden verworpen. 

Vervolgens heeft WTG een hernieuwd loonvoorstel (nog steeds met een CAO-looptijd van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023) gedaan met de volgende inhoud:

  • Structurele CAO-verhoging van 4% per 1 januari 2023.
  • Eenmalige bruto uitkering van € 1.000 per 1 januari 2023.

Dit loonbod betekent voor de laagst betaalden een loonstijging van circa 6,8% en voor de gemiddelde loonsom in de sector een stijging van 5,8%. 
 
WTG heeft het loonbod aangevuld met een voorstel voor het opnemen in de CAO van een reiskostenregeling (= woon-werkverkeer):
De werkgever biedt haar medewerkers een reiskostenvergoeding aan met een minimale vergoeding van € 0,15 per km en met een minimale woon-werkafstand van 5 km en een maximum van 30 km (uitgaande van de kortste route via de ANWB-reisplanner). Daarbij mogen bestaande ondernemingsregelingen (zoals een fietsregeling) met deze CAO-regeling worden verrekend.
Het betreft nadrukkelijk een minimumregeling, positieve afwijking is te allen tijde mogelijk. 
 
Ons reiskostenvoorstel is gebaseerd op de resultaten van onze ledenenquête over dit onderwerp van vorige week en die door meer dan een kwart van onze leden is ingevuld, waarvoor onze grote dank. Uit de enquête is onder meer gebleken dat 95% van onze leden een reiskostenvergoeding toekent aan haar personeel en dat in veruit de meeste regelingen de fiscale vergoeding van € 0,19 wordt gehanteerd. Ten aanzien van de gehanteerde afstand lopen de regelingen van de leden erg uiteen.  
 
De delegatie van WTG heeft bovenstaand bod gedaan met het nadrukkelijke voorbehoud van de instemming van onze leden en aangegeven dat dit bod in haar ogen een ultiem bod betreft. 
 
Reactie vakbonden
In hun reactie hebben de vakbonden ook dit bod van WTG verworpen en houden zij vast aan structurele looneisen van minimaal 6% voor vakbond De Unie en hogere eisen voor de overige drie vakbonden (FNV, CNV Vakmensen en de RMU). 
 
Vervolg CAO-onderhandelingen
Alhoewel er wel sprake is van enige toenadering hebben CAO-partijen heden geconstateerd dat de wederzijdse voorstellen nog te ver uiteen liggen om tot een nieuwe CAO te kunnen komen en hebben zij het overleg geschorst om zich nader te beraden over de ontstane situatie. 
 
De volgende onderhandelingsronde staat gepland voor woensdag 23 november 2022 en wij informeren u voor die tijd over de ontwikkelingen en of dit overleg doorgang zal vinden.

WTG doet ultiem bod in CAO-overleg, vakbonden blijven bovengemiddelde eisen stellen|Vereniging Werkgevers Technische Groothandel

Gepubliceerd op: