Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

WTG en vakbonden dicht bij CAO-onderhandelingsresultaat

Vandaag heeft WTG met vakbonden CNV Vakmensen, De Unie en de RMU onderhandeld over ons CAO-voorstel van 20 januari 2023

De FNV was hierbij niet aanwezig omdat zij het aan WTG gestelde ultimatum niet van tafel wilde halen. Het overleg heeft in een positieve en constructieve sfeer plaatsgevonden. CAO-partijen zijn elkaar op hoofdlijnen dicht genaderd op de onderwerpen looptijd/loonontwikkeling en de overige punten uit ons voorstel. 

Op 6 februari 2023 staat de volgende CAO-onderhandelingsronde gepland. WTG en de drie vakbonden hebben goede hoop die dag een onderhandelingsresultaat voor de nieuwe CAO af te kunnen spreken. Partijen hebben vandaag afgesproken om pas over de concrete inhoud te communiceren zodra zij een onderhandelingsresultaat hebben bereikt. 

Vervolgens, als 6 februari inderdaad tot een onderhandelingsresultaat leidt, worden de diverse achterbannen van CAO-partijen gevraagd om hierover te stemmen. Voor de leden van WTG zal dit alsdan gebeuren in een Algemene Ledenvergadering van 15 februari 2023

Wij informeren u direct na het volgende CAO-overleg van 6 februari 2023 over de uitkomst met hopelijk de details van een CAO-onderhandelingsresultaat.  


WTG en vakbonden dicht bij CAO-onderhandelingsresultaat|Vereniging Werkgevers Technische Groothandel

Gepubliceerd op: