Werkgeversorganisatie WTG en vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie zitten vanaf 7 november 2022 met elkaar aan tafel voor de onderhandelingen over de nieuwe cao.

Het nieuwe cao-traject verloopt dit jaar iets anders dan voorgaande jaren. WTG en De Unie doorlopen samen een DigiC-proces om tot een nieuwe cao te komen. Vakbonden FNV en CNV Vakmensen zullen hier niet aan deelnemen en volgen hun eigen traject in aanloop naar de onderhandelingen.

DigiC is een methode die alle medewerkers en werkgevers wil betrekken bij de vorming van hun arbeidsvoorwaarden. Dat gebeurt door overleg, dialoog in panelgesprekken én een brede enquête waardoor het mogelijk is om de stem van alle medewerkers te horen. Er worden panelgesprekken georganiseerd voor werkgevers en voor medewerkers. Zo hebben de partijen al voorafgaand aan de start van de onderhandelingen een goed beeld gekregen van de wensen en behoeften van werkgevers en medewerkers over de arbeidsvoorwaarden.

In juli 2022 ontvangen werkgevers en medewerkers onderstaande planning van het DigiC-traject en de informatie over het deelnemen aan de panelgesprekken. Medewerkers kunnen zich via de speciale flyer aanmelden. 

Klik hier voor de FAQ inzake ons DigiC-traject.

Waar zitten we nu in het traject?

Stap 0: Kick-off (zomer 2022)
In juni 2022 is het Digic-proces formeel gestart met een bijeenkomst van de cao-partijen en het onderzoeksbureau InnerVoice. Eerste helft juli 2022 ontvangen werkgevers en medewerkers alle informatie over het DigiC-traject en hoe men hieraan kan deelnemen. Klik hier voor de flyer die is bestemd voor de medewerkers.

Stap 1: Panelgesprekken (aug-sep 2022)
De eerste fase van het DigiC-proces start in september 2022 met discussies met kleine groepjes medewerkers in de vorm van panelgesprekken. In deze panelgesprekken  kunnen de medewerkers meedenken en meepraten over de thema’s die in een nieuwe cao anders of beter kunnen. Er zullen  8-10 online panelgesprekken op 2, 5 en 9 september 2022 plaatsvinden, elk bestaande uit ongeveer acht deelnemers. De organisatie en leiding van de panelgesprekken is in handen van onderzoeksbureau InnerVoice. Hierdoor is de privacy van de deelnemers gewaarborgd. Werkgevers hebben geen informatie ontvangen wie er meedoen in een panel. Alle resultaten worden geanonimiseerd en zijn niet te herleiden. Ook werkgevers zullen panelgesprekken hebben. Deze vinden eind augustus plaats.

Stap 2: Enquête onder alle medewerkers (3-17 okt 2022)

De input van de panelgesprekken uit stap 1 zal onderzoeksbureau InnerVoice verwerken tot een grote online enquête. De enquête vindt plaats van 3 tot en met 17 oktober 2022.

Stap 3: Voorlopig rapport (eind okt 2022)
Eind oktober 2022 is het voorlopig rapport klaar en wordt besproken door InnerVoice, WTG en De Unie.

Stap 4: Panelgesprek terugkoppeling (eind okt 2022)
Vervolgens is eveneens in oktober 2022 een terugkoppeling aan de panelleden en een bespreking van de voorlopige conclusie

Stap 5: Definitief rapport (nov 2022)

Het definitieve rapport is begin november 2022 gereed en zal aan cao-partijen, werkgevers en medewerkers worden gestuurd en worden gepubliceerd zodat iedereen het kan inzien.

Stap 6: Onderhandelen over de nieuwe CAO (nov-dec 2022)

Het definitieve onderzoeksrapport vormt voor WTG en De Unie het startpunt van de nieuwe cao-onderhandelingen, die in november 2022 zullen starten. De vakbonden FNV en CNV Vakmensen zullen de onderhandelingen op hun eigen manier ingaan.