Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Veelgestelde vragen

Op deze pagina helpen we je graag alle antwoorden op je vragen te beantwoorden. Niet gevonden? Neem dan contact op met ons.

Neem contact op met ons

CAO 2022-2024

Wanneer zijn de nieuwe CAO-tekst en de loonschaal van 1 april 2023 beschikbaar?

CAO-partijen zijn bezig met de nieuwe tekst, deze wordt eerste helft maart verwacht en vervolgens naar de leden gestuurd. De CAO zal wederom alleen digitaal beschikbaar zijn.

De eenmalige uitkering wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een maand na de algemeenverbindendverklaring (‘avv’) van de CAO uitbetaald. Wat betekent dit?

De CAO geldt automatisch voor onze leden. Er zijn in Technische Groothandel ook ondernemingen die geen lid zijn. Om de CAO ook voor hen te laten gelden, dient de CAO door het Ministerie van SZW ‘algemeen verbindend te worden verklaard’. Deze procedure duurt meestal 2-3 maanden en wij verwachten dat de CAO rond april/mei algemeen verbindend is verklaard. De eenmalige uitkering dient vervolgens binnen een maand na die verklaring te zijn uitgekeerd.

Kan ik de eenmalige uitkering in vakantie-uren uitkeren?

Nee, de eenmalige uitkering wordt altijd in geld uitgekeerd.

Hebben uitzendkrachten en oproepkrachten ook recht op de CAO-stijgingen en de eenmalige uitkering?

Ja, ook zij hebben hier recht op. De uitzendkracht heeft zowel op grond van de wet als op grond van de NBBU-cao voor uitzendkrachten recht op de inlenersbeloning. De wet omschrijft de algemene regel, in de NBBU-cao is dit gespecificeerd. De eenmalige uitkering is per 3 januari 2022 ook onderdeel van de elementen van de inlenersbeloning. De eenmalige uitkering moet worden toegekend zoals de inlener dat zou moeten doen voor eigen medewerkers. Een inlener kan niet bepalen dat een uitzendkracht geen recht op heeft de eenmalige uitkering. De NBBU-cao geeft namelijk aan waar de uitzendkracht recht op heeft. Bronnen: https://www.flexnieuws.nl/nieuws/verwarring-over-recht-op-eenmalige-uitkering-uitzendkrachten/ https://www.abu.nl/kennisbank/cao-voor-uitzendkrachten/recht-op-eenmalige-uitkering-voor-alle-uitzendkrachten/

Hoe kan ik de CAO-stijgingen verrekenen met eigen verhogingen?

De verrekening van de structurele verhoging is een procentuele verrekening en geen nominale verrekening. Dit houdt in dat als men op 1 januari 2023 al 5% heeft gedaan, men de CAO-verhoging van 1 september 2023 kan beperken tot 1% zodat er in totaal sprake is van 6% structurele loonstijging.

Bij de reiskostenregeling wordt alleen de ANWB-routeplanner genoemd terwijl wij alleen met Google Maps kunnen werken. Krijgen wij de mogelijkheid om daarmee te werken?

De definitieve CAO-tekst zal ruimer worden geformuleerd zodat niet alleen de ANWB-routeplanner maar ook andere routeplanners kunnen worden gebruikt.

In het onderhandelingsresultaat staat vermeld “collectieve pensioenregeling” hetgeen een collectieve bedrijfstakpensioenfonds suggereert.

De CAO-afspraak betreft de collectieve pensioenregeling binnen de onderneming. In de CAO-tekst zal dit worden verduidelijkt.

Heeft een zieke werknemer recht op de eenmalige uitkering?

Heeft een werknemer die in het tweede ziektejaar zit en 100% ziek is, recht op de eenmalige uitkering, en zo ja, welk percentage uitkering ontvangt hij/zij dan? Volgens de CAO moet er in tweede ziektejaar 70% worden doorbetaald. Is de uitkering dan 70% van € 1.000? Antwoord: deze situatie staat niet omschreven dat zieke werknemers van de eenmalige worden uitgesloten zodat ook zij ten volle recht hebben op de eenmalige uitkering, dus 100% (indien hij/zij een volledig dienstverband heeft).