Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Veelgestelde vragen

Op deze pagina helpen we je graag alle antwoorden op je vragen te beantwoorden. Niet gevonden? Neem dan contact op met ons.

Neem contact op met ons

Algemene vragen

Ouderschapsverlof en ATV

Een voltijd-medewerker heeft ouderschapsverlof aangevraagd. Deze medewerker werkt nu 40 uur (krijgt 38 uur betaald) en bouwt ATV op over de 2 extra uren. Als hij ouderschapsverlof heeft werkt hij minder dan 38 uur. Heeft medewerker dan nog recht op ATV? Het recht op ATV geldt alleen indien men meer werkt dan de 38 uur mits de parttimer per uur niet minder verdient dan als hij fulltime zou werken.

CAO Technische Groothandel: minimum-CAO of standaard-CAO?

De CAO Technische Groothandel is in hoofdzaak een minimum-CAO in die zin dat afwijking ten positieve voor de werknemer altijd is toegestaan.

Wat is het verschil CAO en Algemeen verbindend verklaring?

De bepalingen uit de CAO gelden in eerste instantie alleen voor de leden van CAO-partijen, dus ook die van WTG. Door de CAO-bepalingen vervolgens algemeen verbindend te laten verklaren door de Minister van SZW gelden deze echter ook voor de niet-leden in de Technische Groothandel en zijn ook zij verplicht om de CAO-bepalingen na te leven. Op die manier is er geen concurrentievervalsing op deze arbeidsvoorwaarden. Om die reden is WTG voorstander van handhaving van het systeem van Algemeen verbindend verklaring.