Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Over WTG 

WTG is dé werkgeversorganisatie van technische groothandels in Nederland. WTG is een vereniging die meer dan 70 jaar geleden is opgericht. Leden zijn technische groothandels die in Nederland zijn gevestigd.

Lid worden

WTG in cijfers

1

Dé werkgeversorganisatie in de Technische Groothandel

70

Al meer dan 70 jaar actief

600

Meer dan 600 leden

250
+

Ledendocumenten

WTG is dé werkgeversorganisatie die de sociale belangen van technische groothandels in Nederland behartigt.

Historie en organisatie
WTG is een vereniging opgericht kort na de Tweede Wereldoorlog.
De Algemene Ledenvergadering van WTG is het hoogste orgaan van WTG.
Het bestuur van WTG bestaat uit directeuren van ledenondernemingen.
Het WTG Secretariaat zorgt voor de dagelijkse gang van zaken en is de rechterhand van het bestuur en het aanspreekpunt voor de leden.


Missie WTG
“Samenwerken aan een sterke, duurzame en attractieve Technische Groothandel in Nederland”.

Visie WTG
De werkgevers in de Technische Groothandel in Nederland hebben zich verenigd in de WTG. WTG behartigt de belangen van haar leden, vertegenwoordigt haar leden in de relatie met stakeholders en faciliteert de aangesloten bedrijven met kennis en diensten. De activiteiten zijn gericht op het realiseren en behouden van een gezond klimaat voor onze medewerkers en werkgevers, op goed werkgeverschap en op het vergroten van de aantrekkelijkheid van de Technische Groothandel in Nederland.

Doelstelling
De doelstelling van WTG is het behartigen van de sociale belangen van de ondernemingen in de Technische Groothandel in Nederland. WTG heeft tot doel de sociaaleconomische belangen van haar leden te behartigen.

Belangrijkste activiteiten

De belangrijkste activiteiten van WTG zijn het afsluiten van de Arbeidsvoorwaarden-CAO voor de Technische Groothandel en het ontwikkelen van projecten die de gehele Technische Groothandel ten goede komen en individuele leden ondersteunen met hun vragen op sociaaleconomisch gebied.

Organisatie 

Ledenvergadering van WTG is het hoogste orgaan van WTG. Het bestuur van WTG bestaat uit (oud-) statutair directeuren van ledenondernemingen. De helpdesk zorgt voor de dagelijkse gang van zaken en is de rechterhand van het bestuur.

Belangrijkste activiteiten:

Lid worden

LID WORDEN VAN WTG?

Leden krijgen toegang tot extra diensten en producten zoals modelcontracten tegen korting. 
Tevens kunnen leden te allen tijde bij het WTG-bureau terecht voor alle vragen op sociaal-economisch gebied. Leden hebben een eigen pagina in het Mijn WTG waar allerlei extra informatie te vinden zoals talloze WTG-modeldocumenten, Nieuwsbrieven en verenigingsdocumenten.

Lid worden