Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

WTG Privacy- en Cookieverklaring

Januari 2023


WTG is verantwoordelijk

De vereniging Werkgevers Technische Groothandel (verder te noemen “WTG”), gevestigd aan de
Zuid-Hollandlaan 7 te (2596 AL) Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy- en cookieverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

WTG verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens van de contactpersonen van de ondernemingen die
lid zijn van WTG en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Definitie van persoonsgegevens

Artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat persoonsgegevens
alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat
informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens van
overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG.
Bijzondere en strafrechtelijke gegevens
WTG verzamelt geen bijzondere en/of strafrechtelijke persoonsgegevens. Bijzondere
persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands gezondheid of geloof. Strafrechtelijke
persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over strafrechtelijke veroordelingen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die WTG verwerkt

 • Voor- en achternaam
 • Initialen
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 •  E-mailadres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

WTG heeft de persoonsgegevens nodig om haar diensten aan de WTG-leden te kunnen uitoefenen zoals het versturen van nieuwsbrieven, facturen en uitnodigingen voor vergaderingen en andere bijeenkomsten van de vereniging.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WTG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

WTG verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten aan de leden van WTG of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WTG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met de WTG Helpdesk.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw beschermde persoonlijke pagina in het WTG Dashboard. 

Rechten van de persoon van wie persoonsgegevens zijn verwerkt bij WTG

 •  Recht op dataportabiliteit: het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 •  Recht op vergetelheid: het recht om ‘vergeten’ te worden.
 •  Recht op inzage: het recht om de eigen persoonsgegevens die WTG verwerkt in te zien.
 •  Recht op rectificatie en aanvulling: het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen.
 •  Recht op beperking van de verwerking: het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 •  Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Opmerkingen of klacht indienen

WTG doet er alles aan om de privacy van de personen zoals hierboven bedoeld te borgen. Niettemin kan het voorkomen dat iemand niet tevreden is. U kunt dan het beste eerst contact met WTG opnemen door het sturen van een e-mail naar WTG. WTG zal zo snel mogelijk hierop reageren en zonodig actie ondernemen. Verder is het altijd mogelijk om als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WTG gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Contactgegevens WTG Privacy- en Cookieverklaring

WTG Secretariaat

Toegang tot Mijn WTG|Vereniging Werkgevers Technische Groothandel
Toegang tot Mijn WTG
Deskundig advies van het WTG Secretariaat|Vereniging Werkgevers Technische Groothandel
Deskundig advies van het WTG Secretariaat
Uw eigen pagina in Mijn WTG|Vereniging Werkgevers Technische Groothandel
Uw eigen pagina in Mijn WTG
Toegang tot WTG-modeldocumenten|Vereniging Werkgevers Technische Groothandel
Toegang tot WTG-modeldocumenten
Lid worden