Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Veelgestelde vragen

Op deze pagina helpen we je graag alle antwoorden op je vragen te beantwoorden. Niet gevonden? Neem dan contact op met ons.

Neem contact op met ons

Vakantie & Verlof

Vanaf wanneer kennen we een medewerker die 50 is geworden een extra vakantiedag toe. In het jaar dat hij 50 wordt of vanaf het jaar daaropvolgend?


In artikel 46 van de CAO staat deze dag aangegeven maar er staat niet bij hoe die moet worden toegepast. Dit wordt namelijk aan het bedrijf zelf overgelaten. De ene werkgever geeft de dag ongeacht de maand waarin men 50 wordt, de andere werkgever past het naar rato (in uren) toe. De werkgever kan dit zelf dus besluiten mits dit voor iedereen hetzelfde wordt toegepast en deeltijders de dag naar rato krijgen toegekend. Dit antwoord geldt ook voor 55- en 60-jarigen die 3 respectievelijk 5 extra dagen krijgen. Bezoek aan artsen en andere specialisten: moet je als werkgever hiervoor vrij geven of bepaal je dat als bedrijf zelf? Dit onderwerp is niet in de wet of in de CAO geregeld en dus een zaak tussen werkgever en werknemer. Hierbij spelen begrippen als 'goed werkgever' en 'goed werknemer' een belangrijke rol. Lees de WTG-special op onze website.

Verlof bij overlijden aanverwant familielid: de moeder van de schoonmoeder van een collega is overleden (dus de oma van haar man): is dit wel of niet bijzonder (betaald) verlof?


De schoonfamilie geldt als aanverwant volgens de Wet arbeid en zorg. De oma is dan in de rechte lijn en hiervoor geldt een vrije dag. Lees onze website.

Koningsdag en Bevrijdingsdag: hoe zit dat ook al weer?

Wat zijn ook al weer de regels voor Koningsdag en Bevrijdingsdag? Artikel 41 van de CAO bepaalt als feestdagen: - Koningsdag (de dag waarop de Koning zijn verjaardagviert); - Bevrijdingsdag (5 mei) in lustrumjaren: Lustrumjaren zijn de jaren die eindigen op 0 of 5. Koningsdag wordt elk jaar op 27 april gevierd tenzij deze dag op een zondag valt zoals in 2014 het geval was. Toen werd Koningsdag op zaterdag 26 april gevierd en op grond van artikel 41 van de CAO voor de Technische Groothandel gold er toen geen extra verlofdag. In 2016 valt Koningsdag op een woensdag en heeft iedereen wel een extra vrije dag. Voor Bevrijdingsdag 5 mei geldt in 2016 geen extra vrije dag. Dit is alleen het geval in lustrumjaren, zoals 5 mei 2015 en 2020, enz.