Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Lees hier het eindbod van WTG voor de nieuwe CAO

CAO-partijen hebben op 19 december 2023 voor de laatste maal dit kalenderjaar onderhandeld over de nieuwe af te sluiten cao. 

Partijen hebben op hoofdlijnen belangrijke toenadering gevonden, echter op het gebied van de loonontwikkeling liggen partijen dusdanig ver uit elkaar dat er niet gesproken kan worden van een onderhandelingsresultaat. WTG heeft in het overleg van 19 december een eindbod gedaan dat door de vakbonden thans zal worden voorgelegd aan hun achterban. De tekst van ons eindbod kunt u hier downloaden

Het eindbod van WTG is tot stand gekomen nadat onze eerdere loonvoorstellen door de vakbonden zijn afgewezen. De vakbonden blijven hoog inzetten op de component loon, inclusief een éénmalige uitkering van € 1.000. 

Ons loonbod is in lijn met andere groothandelssectoren, zelfs iets hoger waardoor onze sector (nog) aantrekkelijker wordt om in te werken. 

Tijdens de onderhandelingen heeft WTG haar loonbod wat verhoogd ten opzichte van eerdere biedingen (zowel in % als in volume) maar daar staat tegenover dat het bevriezen c.q. afschaffen van de leeftijdsdagen weer een besparing zal opleveren. 

Ook bieden wij met ons eindbod de gelegenheid aan uw medewerkers om tijdens hun loopbaan wat gas terug te kunnen nemen in het zicht van hun pensioen. Verder omvat ons eindbod een veelomvattende vitaliteitsverlofregeling, een vitaliteitsbudget van jaarlijks € 200 en krijgen medewerkers die geconfronteerd worden met hogere reiskosten een hogere reiskostenvergoeding. 

Wij zullen u in januari 2024 meer duidelijkheid verschaffen over het vervolg van de CAO-onderhandelingen. In de tussentijd blijft de CAO 2022-2023 gewoon van kracht. 

Lees hier het eindbod van WTG voor de nieuwe CAO|Vereniging Werkgevers Technische Groothandel

Gepubliceerd op: