Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Veelgestelde vragen

Op deze pagina helpen we je graag alle antwoorden op je vragen te beantwoorden. Niet gevonden? Neem dan contact op met ons.

Neem contact op met ons

Uitkering bij arbeidsongeschiktheid

Artikel 49 van de CAO zegt dat we de eerste 12 maanden 100% moeten doorbetalen en daarna 70%. Ik veronderstel dat dit is op basis van 100% arbeidsongeschiktheid. Is deze veronderstelling juist?

De mate van ongeschiktheid maakt niet uit. Art. 7:629 BW voorziet immers niet in een gedeeltelijke herstelmelding. Van herstel is pas sprake als de werknemer weer in staat is de bedongen arbeid volledig, dat wil zeggen in volle omvang qua taken én uren, uit te voeren. Op grond van artikel 49 lid 1 CAO is de werkgever verplicht aan de werknemer, die door arbeidsongeschiktheid verhinderd is zijn of haar arbeid te verrichten en niet valt onder de werking van artikel 29 ZW: a. vanaf de eerste dag van ziekte voor de duur van de ziekte en gedurende maximaal de eerste 12 maanden 100 % van zijn of haar netto-inkomen door te betalen; b. in het tweede ziektejaar 70% van het laatst verdiende nettoloon door te betalen.