Veelgestelde vragen

Op deze pagina helpen we je graag alle antwoorden op je vragen te beantwoorden. Niet gevonden? Neem dan contact op met ons.

Neem contact op met ons

Uitkering bij arbeidsongeschiktheid

Artikel 49 van de CAO zegt dat we de eerste 12 maanden 100% moeten doorbetalen en daarna 70%. Ik veronderstel dat dit is op basis van 100% arbeidsongeschiktheid. Is deze veronderstelling juist?

Nee, dat is niet juist. Als iemand bijvoorbeeld 50% ziek is, wordt over die 50% 100% doorbetaald het eerste jaar en 70% in het tweede jaar. Voor de 50% dat hij niet ziek is, ontvangt hij zijn gewone salaris.