Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

GoodHabitz Motivatieshow: “Ik hoop dat iedereen het verhaal doorvertelt”

Als we de GoodHabitz Motivatieshow met één woord zouden moeten beschrijven, kiezen we voor energie. Want de manier waarop dagvoorzitter Steye van Dam de circa dertig WTG-leden meenam in het onderwerp motivatie en duurzame inzetbaarheid, was enthousiasmerend en aanstekelijk. We blikken terug met WTG-bestuurslid Marie-José Koole.

Steye betrok de aanwezigen actief bij het onderwerp. “Hij vroeg bijvoorbeeld wie er wel eens een gedemotiveerde medewerker heeft”, blikt Marie-José terug. “En: hoe je vervolgens probeert de hakken uit het zand te krijgen. Het antwoord uit de zaal: praten, vragen stellen, en als dat geen effect heeft nóg meer praten en vragen. Je raadt het al: deze aanpak leidt tot weinig succes. Want de enige sleutel om iemand te motiveren, heeft die persoon zelf. Niet voor niets haalde Steye halverwege de show de spatie tussen de en motivatie weg. Want veel van wat we goedbedoeld proberen, werkt juist demotiverend.”

                                                        “Aandacht voor de mens is zó belangrijk”


Aandacht en waardering
Ook de zoektocht naar de juiste trigger voor intrinsieke motivatie vond Marie-José een mooi onderdeel van de Motivatieshow. “Aandacht voor de mens is zó belangrijk! Waardeer iemand, en laat merken dat hij een rol van betekenis speelt… Dat betekent overigens niet dat kritiek geven verkeerd is. Zolang het maar opbouwende kritiek is waar je mee verder kunt. Want gemotiveerde mensen zijn ontzettend belangrijk. Niet voor niets zeggen we in onze organisatie altijd: Buiten winnen, is binnen beginnen.”

Zichtbaar maken
In haar eigen werkomgeving speelt het thema motivatie ook geregeld, vertelt Marie-José. “Ik herinner me een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO), waar we opvallend weinig respons op kregen. Terwijl we het zó belangrijk vinden! Wat bleek: de vorige keer hadden we de inzichten uit het MTO weliswaar verwerkt in nieuw beleid, maar veel te weinig gecommuniceerd. Sindsdien maken we dat veel zichtbaarder. Met andere woorden: we laten zien hoe belangrijk we de input van onze collega’s vinden.”

Verhaal doorvertellen
Naast de inhoud van de GoodHabitz Motivatieshow genoot Marie-José van de interactie onder de aanwezigen. “Zowel gedurende de show als tijdens de borrel. Het is heel leuk om te zien dat er goede gesprekken ontstaan en dat mensen ideeën delen. Daar gaat het om! Ik hoop dat iedereen het verhaal doorvertelt aan collega’s, zodat nóg meer mensen er hun voordeel mee kunnen doen.”

Marie-José Koole is naast WTG-bestuurslid ook Directeur HR & Interne Communicatie bij Technische Unie en voorzitter van de SDITG, Stichting Duurzame Inzetbaarheid voor de Technische Groothandel.

GoodHabitz Motivatieshow: “Ik hoop dat iedereen het verhaal doorvertelt”|Vereniging Werkgevers Technische Groothandel

Gepubliceerd op: