Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Tekst nieuwe CAO 2023-2025 en wijzigingsoverzicht beschikbaar

CAO-partijen hebben de tekst van de nieuwe CAO opgesteld. De tekst van de nieuwe CAO is thans digitaal beschikbaar. Kijk in de map CAO-2023-2025 op onze documentenpagina. Daar staat altijd de meest recente versie van de CAO gepubliceerd.

Aangezien CAO-partijen bezig zijn om de CAO-tekst nog dit jaar in een leesbaardere vorm te maken, komt er ook vanwege de hoge kosten geen Engelstalige versie van de huidige tekst. De herschreven CAO-tekst zal wel in het Engels verschijnen.

Eveneens vanwege de hoge kosten worden de CAO-boekjes sinds enkele jaren niet meer in gedrukte vorm verstrekt doch uitsluitend nog digitaal. Bijkomend voordeel is dat tussentijdse aanpassingen in de CAO (zoals de salarisschaal) gemakkelijk kunnen worden verwerkt zonder dat er een nieuw boekje behoeft te worden gedrukt. Werkgevers worden opgeroepen om de digitale CAO-tekst intern te verspreiden aan alle medewerkers.   

Tekst nieuwe CAO 2023-2025 en wijzigingsoverzicht beschikbaar|Vereniging Werkgevers Technische Groothandel

Gepubliceerd op: