Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Vooraankondiging Pensioenonderzoek

CAO-partijen in de Technische Groothandel hebben eerder dit jaar afgesproken om in 2023 onderzoek te doen in hoeverre werkgevers op dit moment al dan niet een pensioenregeling aan hun medewerkers aanbieden en zo ja, hoe deze regeling er inhoudelijk uitziet. 

Dit pensioenonderzoek zal worden uitgevoerd door het onafhankelijke pensioenadviesbureau Schouten Zekerheid. Eind oktober/begin november zullen alle werkgevers in de Technische Groothandel door Schouten Zekerheid per e-mail (afzender: pensioendesk@schoutenzekerheid.nl) worden benaderd om deel te nemen aan dit pensioenonderzoek. 

Wij danken u bij voorbaat voor uw deelname aan dit onderzoek.

Met vriendelijke groet,

CAO-partijen in de Technische Groothandel

Vooraankondiging Pensioenonderzoek|Vereniging Werkgevers Technische Groothandel

Gepubliceerd op: